ਮਿਨੀ ਸੈਂਟਰਫਿugeਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ - ਚਾਈਨਾ ਮਿਨੀ ਸੈਂਟਰਫਿugeਜ ਫੈਕਟਰੀ