ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ - ਚੀਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ